Diëtistenpraktijk Dieren en Doesburg


Vergoeding

Voeding en Zo heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2023.

Verwijzing nodig?
Je kunt bij ons terecht met of zonder verwijzing. Als je een afspraak maakt zonder verwijzing, dan moeten wij wel een aantal vragen stellen. Met deze vragen bekijken wij of wij jou direct kunnen behandelen. Soms is de uitslag ‘niet pluis’ en is het nodig dat je toch even langs de huisarts gaat voor onderzoek.

Ketenzorg
Ben je door huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige doorverwezen voor diabetes (suikerziekte), COPD of verhoogd risico op hart- en vaatziekten én gebruik je daarvoor medicatie? Dan spreken wij van ‘ketenzorg’. Hierbij krijg je 3 tot 5 uur vergoed vanuit het basispakket. Maar hierbij wordt geen eigen risico betaald. Alles wordt vergoed.

Basisverzekering en aanvullende verzekering
Advies van een diëtist valt binnen de basisverzekering. Hierbij kun je gebruik maken van 3 uur dieet begeleiding. Dit betekent wel dat je hierbij eerst het verplichte eigen risico betaald, zie onderstaande uitleg ‘eigen risico’.
Er zijn ook zorgverzekeraars met advies van een diëtist in de aanvullende verzekering. Deze vergoeding verschilt per jaar. Vraag even na bij de zorgverzekeraar of er nog extra uren vergoed worden.

Eigen risico
Voor de zorgverzekering moet je betalen. Ook als je niet ziek bent. Iedere maand kost het geld. De zorgverzekering betaalt veel, maar niet alles. In de zorgverzekering heb je een eigen risico. Als je bijvoorbeeld een operatie krijgt, dan betaal je zelf de eerste kosten uit je eigen risico. Dit geldt ook voor afspraken bij de diëtist. Daarna betaalt de zorgverzekering. Het eigen risico geldt voor één jaar. Als je het hele eigen risico hebt betaald, betaalt de rest van het jaar de zorgverzekering de gemaakte kosten.

Dieetkosten belastingdienst
Soms moet je een speciaal dieet volgen van jouw arts of diëtist. Bijvoorbeeld een dieet zonder lactose of gluten. Boodschappen doen wordt dan duurder. De Belastingdienst stelt elk jaar een lijst op met diëten waarvoor je kosten mag aftrekken bij de belastingaangifte.
Hiervoor heb je wel een dieetbevestiging nodig van jouw arts of diëtist. Hier kun je zelf om vragen bij één van ons. Je krijgt alleen een dieetbevestiging over het jaar dat je het dieet hebt gevolgd. Wij brengen hiervoor wel kosten in rekening, voor de tijd die het ons kost om dit op te stellen.

Tarief
Het tarief wordt bepaald door de zorgverzekeraar voor de uren die vergoed worden. Als je door de uren heen bent van de zorgverzekeraar, dan bepaalt de diëtist het tarief.

Consult TijdTarief per 15 minuten
Intakegesprek (eerste gesprek)60 – 90 minuten€ 19,00
Vervolggesprek15 – 45 minuten€ 19,00
Telefonisch gesprek15 – 30 minuten€ 19,00
Dieetvoorschrift15 – 30 minuten€ 19,00
Toeslag huisbezoek (inclusief reistijd en evt. benzinekosten)€ 27,30