Voeding en Zo

Vergoeding dieetadvisering 2018

Met ingang van 1 januari 2013 valt de dieetadvisering weer onder de basisverzekering. Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van 3 uur dieetbehandeling. De dieetadvisering uit de basisverzekering valt onder het verplicht eigen risico. Houdt u hier rekening mee. Het verplicht eigen risico wordt jaarlijks door de regering vastgesteld. Daarnaast is het mogelijk dat u nog een budget of enkele uren dieetbehandeling heeft in uw aanvullende verzekering.
De vergoeding gaat ten alle tijde eerst via uw basisverzekering en daarna wordt er aanspraak gemaakt op de aanvullende verzekering.

Vergoeding dieetadvisering uit de basisverzekering 2018

 

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw (aanvullende) verzekering  of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Voor 2018 hebben wij wederom met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien u niet in aanmerking komt voor een vergoeding en wel van de diensten van de diëtist gebruikt wenst te maken komen de kosten voor eigen rekening.
Uiteraard zijn wij u ten alle tijde van dienst als u vrijblijvend meer informatie wenst over uw persoonlijke situatie omtrent de vergoeding voor de diëtist.

Vergoeding dieetadvisering uit de aanvullende verzekering 2018

 

Verwijzing

Met ingang van 2011 is het toegestaan om zonder verwijzing van een arts gebruik te maken van diëtist. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) genoemd. Uw diëtist moet hiervoor een post-HBO scholing hebben gevolgd om de bijbehorende screening uit te mogen voeren. Tijdens de screening wordt er bepaald of het verantwoord is om zonder tussenkomst van een arts een dieetbehandeling te starten. Indien de screening een ‘niet pluis’ of ‘niet pluis, maar’ als uitslag heeft verwijzen wij u eerst terug naar uw behandeld arts.
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de dieetbehandeling zonder verwijzing van een arts.

 

Vergoeding dieetadvisering vanuit de ketenzorg

Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op een patiënt met een bepaalde chronische aandoening. Bent u door de huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige doorverwezen voor diabetes mellitus, copd of verhoogd cardiovasculair risico dan is er 3-5 uur dieetbehandeling beschikbaar uit de basisverzekering onder de noemer ketenzorg. Dieetbehandeling vanuit de ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Voor de ketenzorg wordt een apart contract afgesloten met de zorggroep ‘onze huisartsen B.V.’
Voor de ketenzorg is een verwijzing verplicht. Deze wordt elektronisch aan ons verzonden middels het Keten Informatie Systeem (KIS).

 

Mocht er onduidelijkheid zijn of u onder de ketenzorg valt dan is het geen enkele moeite om voor u hier navraag over te doen bij uw huisartsenpraktijk.

 

Uw declaratie dienen wij rechtstreeks voor u in bij uw zorgverzekeraar.

 

Vergoeding dieetpreparaten

Mogelijk heeft u op indicatie een dieetpreparaat voorgeschreven gekregen. Dieetpreparaten worden vergoed uit de basisverzekering en worden verrekend met het eigen risico. Enkele zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid in de productkeuze van het dieetpreparaat. Dit houdt in dat zij voorkeur geven aan een specifiek (goedkoper) merk en, indien u hier voor kiest, dit niet verrekenen met het eigen risico .

Vergoeding dieetpreparaten uit de basisverzekering 2018

Vergoeding dieetpreparaten uit de aanvullende verzekering 2018

 

Dieetkosten belastingdienst

Indien u op advies van een arts of diëtist een dieet volgt kunt u mogelijk de kosten aftrekken van de belasting. De lijst met diëten en bijbehorende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst. Hiervoor heeft u een dieetbevestiging van uw arts of diëtist nodig van wie u het dieetadvies heeft ontvangen. De dieetbevestiging wordt opgemaakt voor de periode waarin u het desbetreffende dieet gevolgd heeft.

Dieetbevestiging belastingdienst 2017

 

Tarief

Het tarief wordt bepaald door uw zorgverzekeraar voor de uren die onder uw vergoeding vallen. Voor de uren die niet meer declarabel zijn bij uw zorgverzekeraar bepaald de diëtist het tarief.
De kosten voor een consult zijn opgebouwd uit de tijd dat u met de diëtist in gesprek bent (directe tijd) en de tijd die er nodig is voor de administratieve handelingen, zoals het schrijven van terugrapportages aan de verwijzer of het opmaken van een dieet (indirecte tijd).

 

Tarieven 2018
 Consult  Contacttijd  Tarief per consult
Eerste consult incl indirecte tijd  60 minuten (indirect 30)  € 91,50
Vervolgconsult normaal  30 minuten  € 30,50
Vervolgconsult lang  45 minuten  € 45,75
Telefonisch, email of kort consult  15 minuten  € 15,25

Uit toeslag € 26,50 (alleen geldend voor huisbezoeken op medische indicatie). Hierbij is de reistijd en de benzinekosten inbegrepen.