Diëtistenpraktijk Dieren en Doesburg


Klachten

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici via hun website.

Het indienen van een klacht over de zorgaanbieder is sinds 1 januari 2017 geregeld in de ‘Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)’.
Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), dus kunt u bij hen terecht voor het melden van een klacht. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.