Diëtistenpraktijk Dieren en Doesburg


Privacy verklaring

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Voeding en Zo
Voeding en Zo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van Voeding en Zo dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via de verwijsbrief, mail of via contactformulieren op onze website. Ook mantelzorgers, verzorgers/ouders, (huis)artsen of thuiszorgorganisaties kunnen deze gegevens over u aan ons verstrekken (zowel telefonisch als digitaal).
De volgende gegevens worden door ons genoteerd:
– Naam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– BSN
– Telefoonnummer / mobiel nummer
– Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
– E-mailadres
– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Voeding en Zo heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Deze gegevens zijn ook belangrijk om te kunnen bepalen wat het zorgniveau is en wat de duur van de dieetbehandeling gaat zijn om zo een kwalitatieve dieetbehandeling te kunnen bieden. Ook wat u vergoed krijgt vanuit zijn zorgverzekeraar is van belang.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Voeding en Zo bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst). Berichten die u inspreekt op ons antwoordapparaat worden na maximaal 2 dagen verwijderd.

Delen met anderen
Voeding en Zo zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Voeding en Zo heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Voeding en Zo zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voeding en Zo een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voeding en Zo blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij delen deze informatie met de huisarts van de patiënt. Ook delen wij soms informatie met een andere diëtist indien doorverwijzing wenselijk is.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingenzo.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Voeding en Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken wij vanuit een extern bureaublad die is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Al uw gegevens verwerken wij in Evry (een beveiligd programma met gebruikersnaam en wachtwoord). Onze
website is extra beveiligd om zo te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens die u invult. Doorverwijzingen vanuit de huisarts komen via een brief aan ons gericht, via de zorgmail (beveiligd programma) of via Topicus VIP (beveiligde werkomgeving). Onderling wisselen wij alleen patiëntgegevens uit via een beveiligde app: Siilo. Via de mail naar elkaar of andere zorgverleners benoemen wij geen persoonsgegevens. Telefoonnummers, geboortedata, BSN worden niet gedeeld in een onbeveiligde omgeving.
Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-18622036 of via info@voedingenzo.nl.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Voeding en Zo dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via info@voedingenzo.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.