Voeding en Zo

Voeding en Zo

Voeding en Zo is in 2004 opgericht. De naam is ontstaan vanuit de gedachte dat de het vele mogelijkheden binnen het vak als diëtist en voedingskundige zou moet dekken. Van individuele begeleiding van cliënten, groepsbijeenkomsten, voorlichting en het ontwikkelen van materiaal. Tegelijkertijd wilde ik een eenvoudige naam.

Bij de kamer van koophandel was men toentertijd uiterst verrast dat de naam nog niet in het handelsregister was vastgelegd en konden zich eigenlijk niet voorstellen dat dit nog niet reeds gebeurd was. Bij controle bleek inderdaad dat de naam nog geheel vrij was en werd deze in februari 2004 vastgelegd. Later bleek dat de naam zeker populair was. In regio Rotterdam is een praktijk gevestigd met nagenoeg dezelfde naam.

 

In 2008 kreeg de naam pas echt inhoud. Door veranderingen in mijn toenmalige werksituatie deed zich de gelegenheid voor om zelfstandig verder te gaan in de regio Dieren en Doesburg. 24 maart 2008 zou de praktijk zijn eerste spreekuur draaien. Op de vrijdagmiddag er voor werd ik gebeld door een van de huisartsen met de vraag of er al cliënten verwezen mochten worden. Een mooiere start kan je niet wensen als beginnende zelfstandige. Vele verwijzingen zijn er gekomen en heel veel nieuwe gezichten hebben we in de praktijk mogen begeleiden.

 

Inmiddels bijna 8 jaar later draait de praktijk nog altijd volop. In de afgelopen 8 jaar is er veel gebeurd. Er zijn verscheidene projecten gestart waar we aan deel hebben genomen. Zoals het zorgportaal ZWIP voor de ouderenzorg, het project LIJV voor kinderen met overgewicht, de pilot CVRM voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Locaties zijn gewijzigd en zelfs wat uitgebreid. Bovenal ervaren we in beide plaatsen een prettige en nauwe samenwerking met de verschillende verwijzers, zoals (huis)artsen en de praktijkondersteuners, maar ook met de andere zorgverleners in de regio is er actief contact.

 

Onvoorstelbaar zo snel als de tijd gegaan is. Gelukkig zijn we nog lang niet klaar en zijn er nog vele uitdagingen , dromen en ambities die op onze route liggen. Het vakgebied staat nooit stil. Voeding leeft, zowel in de wetenschap als bij de mens thuis. Dit fascineert en inspireert ons dagelijks op de werkvloer. Wij hopen u op welke wijze dan ook te mogen verwelkomen in onze praktijk en onze fascinatie met voeding met u te mogen delen.