Voeding en Zo

YES! Hij is weer binnen.

Elke 5 jaar dienen wij ons te herregistreren in het kwaliteitsregister paramedici (KP). Dit is een ‘vrijwillig’  (kom ik nog op terug ) register voor enkele paramedische beroepen. Te weten ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers (de beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten.

Het register is er voor bedoeld om een stukje bij te dragen aan de transparantie in de zorg. Er zijn steeds meer zorgaanbieders en ik ga er zo maar vanuit dat iedereen het beste van beste wil. Nadat je bent afgestudeerd en daarmee dus voldoet aan de wettelijke opleidingseisen word je opgenomen in het KP.  Daarna heb je 5 jaar de tijd om er voor te zorgen dat je in voldoende mate gewerkt hebt aan het behoudt van kwaliteit.

 

Binnen 5 jaar dien je opnieuw een digitaal portfolio in. Klinkt spannend hè? Dacht je van school te zijn mag je nog altijd op tijd het huiswerk inleveren. Het portfolio bestaat uit verschillende onderdelen te beginnen bij werkervaring. Je moet kunnen aantonen dat je in een termijn van tenminste 3 en maximaal 5 jaar 1600 uur patiëntgebonden werkzaamheden hebt verricht.
Naast de patiëntgebonden werkzaamheden dien je deel te nemen deskundigheidsbevorderende activiteiten. Oftewel het volgen van bij- of nascholing en overige activiteiten. Bij- en nascholing behoeft denk ik niet zo veel uitleg. Wel is het verplicht dat de scholing gerelateerd is aan je vak en wordt getoetst aan het opgestelde beroepsprofiel. Een cursus ‘word’  krijg je dus geen punten voor, maar een training op het gebied van het ontwikkelen van een zorgprogramma bijvoorbeeld wel.
Je dient over 5  jaar tijd 160 punten te behalen, waarvan 40 punten komen uit ‘ geaccrediteerde scholing’. Dit zijn scholing waarvoor een kwaliteitskeurmerk is aangevraagd én uiteraard ook verkregen. Daarbij dien je ook 40 punten te behalen uit overige deskundigheidsbevorderende werkzaamheden, zoals stagebegeleiding of begeleiding bij een afstudeertraject. Het doen van onderzoek, schrijven van een boek etc. De overige 80 punten mag je zelf een bestemming voor kiezen, zolang ze maar voldoen aan de vereisten van de opgestelde richtlijnen van het KP.

 

Heel mooi verhaal, maar ik snap dat u benieuwd ben wat ik dan werkelijk gedaan heb om aan die punten te komen. Misschien ook niet, maar ik ga het toch toelichten. De werkervaring is niet zo ingewikkeld. Dat zijn gewoon de spreekuren die ik voor de praktijk draai. Gemiddeld tussen de 20-28 uur per week. De bijscholingen hebben zich vooral gericht op emotioneel eetgedrag en eetstoornissen. Aanvullend daarop ook een psychologische training gevolgd. Door de groter wordende aandacht voor de ondervoede patiënt ook hier de nodige bijscholingen voor gevolgd. Van het screenen en diagnosticeren van ondervoeding (let op wij mogen geen medische diagnose stellen!), het meten en interpreteren van de lichaamssamenstelling, het starten van drinkvoeding en sondevoeding in de thuissituatie. Super interessant en heeft tot gevolg gehad dat we sinds december 2015 in het bezit zijn van een tweetal bio-impedantie meters waarmee we op correcte wijze de lichaamssamenstelling kunnen meten.

Omdat ik op bestuurlijk niveau nog een beetje ‘ bijklus’  in de vrije tijd. Heb ik ook daarvoor nog wat scholingen gevolgd. Bijvoorbeeld een zeer interessante scholing over de financiering van de zorg en hoe een zorgprogramma op te zetten die een betere kwaliteit van zorg biedt en tegelijk kostenbesparend is. Ik kreeg er ‘pien in de kup’  van en weet nu dat het allemaal zo simpel nog niet is. Ook al lijkt het ver van je bed show, maar de leerstof van die cursus maakt toch geregeld deel uit van de gesprekken met u.

 

In de overige activiteiten kies ik vaak voor de stagebegeleiding, omdat ik het heel erg zinvol vindt om de diëtist in opleiding te begeleiden in de stap naar een volwaardige beroepsoefenaar.

 

Bij elkaar voldoende om weer voor 5 jaar geregistreerd te staan in het kwaliteitsregister. Waarom dan dat vrijwillig tussen haakjes? Heel simpel. Je kiest er inderdaad vrijwillig voor, maar tegelijk is het niet mogelijk om een contract met de zorgverzekeraar af te sluiten zonder registratie in het register. Of het zo vrijwillig is kan je over discussiëren.

 

Het is mogelijk om te controleren of uw behandelaar in het kwaliteitsregister paramedici is ingeschreven.
Raadplegen register.